Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Blogg Digital markedsføring

Er angrepet på den Amerikanske kongressen skylden til sosiale medier?

At sosiale medier spiller en viktig rolle i vår hver dag og generelt i samfunnet, er det ingen tvil om. Mange vil nok føle at det gjør kommunikasjon lettere og at det i bunn og grunn bare er positivt. Men er det egentlig det? Er det positivt at hvem som helst kan nå ut til omtrent hele verden på en og samme tid? Vi er mer oppdater om hva som skjer rundt om i verden enn noen gang. Den negative siden med denne digitale globaliseringen er når mennesker med samme mening og synspunkter danner egne grupper – filterbobler er begrepet …