Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Blogg Bærekraft

Hvordan gå fra grønnvasking til grønnvekst?

De seneste årene har klima stått mer i fokus og vi har blitt mer og mer klar over hvordan de valgene vi tar påvirker vår verden. Men hvordan kan virksomheter forandre seg? Hvordan kan vi se om bedrifter vi handler hos faktisk er bærekraftige? Per Espen Stoknes som er førstemanuensis på Handelshøyskolen BI, har gjort mye forskning om nettopp dette. I dette innlegget skal jeg forklare hva grå- og grønnvekst er og hvordan vi kan bruke strategitrappen for å luke ut grønnvasking. Grå og grønnvekst, hva er forskjellen? Grå vekst vil si når virksomheten oppnår en økonomisk vekst, men fortsetter …