Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Blogg Bærekraft

De fem psykologiske barrierer ved klimakommunikasjon

Som nevnt i tidligere innlegg, så står vi over en reell klimakrise. Mange instanser kommer med oppfordringer og tiltak for å redusere klimautslippet. Allikevel ser vi at selv om det er mange gode tiltak på plass, så når det ikke alltid frem til mennesker. Hva kan skyldes dette? I dette innlegget skal jeg gå dypere inn i det psykologiske bak klimakommunikasjonen. Førsteamanuensis Per Espen Stoknes ved handelshøyskolen BI har de siste årene forsket på en rekke ulike temaer som kan være med å påvirke kloden vår. Under denne forskningen har Per Espen kommet en en rekke modeller og løsninger som …