Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Blogg Refleksjonsnotater

Refleksjonsnotat | digital økonomi

Som dere vet er jeg student ved Høyskolen Kristiania. Denne våren trødde jeg inn i fjerde semesteret av min utdanning og har ett selvvalgt spennende fag. Faget jeg har valgt er Digital Markedsføring, som igjen er delt inn i ulike under fag. De fire første ukene av dette semesteret har vi hatt digital økonomi, sammen med foreleseren Arne Krokan. Arne er en dyktig foreleser, som har lært oss mye på kort tid. I dette innlegget vil jeg gjerne reflektere over denne delen av semesteret og i korte trekk forklare høydepunktene fra denne tiden. Den første ukenSemesteret fikk en pang start …