Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
Blogg Digital markedsføring

Er angrepet på den Amerikanske kongressen skylden til sosiale medier?

At sosiale medier spiller en viktig rolle i vår hver dag og generelt i samfunnet, er det ingen tvil om. Mange vil nok føle at det gjør kommunikasjon lettere og at det i bunn og grunn bare er positivt. Men er det egentlig det? Er det positivt at hvem som helst kan nå ut til omtrent hele verden på en og samme tid? Vi er mer oppdater om hva som skjer rundt om i verden enn noen gang. Den negative siden med denne digitale globaliseringen er når mennesker med samme mening og synspunkter danner egne grupper – filterbobler er begrepet …

Blogg Digitale utviklinger

Lever vi i en boble?

I dette innlegget skal jeg fortelle deg mer om filterbobler og ekkokammer. Dette er begrep som for de fleste er ukjent, men høyst aktuell for alle som er brukere av internett. For hvordan kan det skje at når du og jeg søker på det samme på google, så får vi ikke opp den samme informasjonen? Dette skal jeg fortelle deg mer om i dette innlegget. For å gi deg ett helhetlig bilde vil jeg først forklare deg hva digitale spor er, hvilken informasjon som blir brukt og hvordan denne tilegnes. Før jeg går i dybden på hva fenomenet filterboble og …