Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Blogg Digital markedsføring

Digitale plattformtjenester

I de forrige innleggene jeg har skrevet har jeg gått i dybden på ulike former av kunstig intelligens. I dette innlegget skal jeg gå litt bort i fra det, men vi holder oss fortsatt til det digitale. I dag skal jeg skrive litt om plattformer, ulike plattformer og hva som gjør denne tjenesten så populær i disse dagene. I dette innlegget skal jeg hovedsakelig rette meg på det norske markedet. Avslutningsvis kommer jeg til å fortelle litt om det økonomiske som ligger bak. For det finnes ulike kostnader i en kjøpsprosess, hvordan kan virksomheter både effektivisere disse og tjene penger? …