Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Blogg Digital markedsføring

Amnesty International

Vi har fått en utfordring fra vår foreleser Marius Vetaas Thomassen, nemlig en fiktivt jobbintervju. Stillingen vi skal søke på er markedsføringsspesialist for Amnesty International. For å kunne besvare denne oppgaven har jeg innhentet informasjon om virksomheten ut i fra deres egne kanaler, samt brukt den kunnskapen jeg hittil har tilegnet meg i faget digital markedsføring. Jeg har også satt en avgrensing til den jobben dem gjør i Norge. For å besvare denne casen på best mulig måte har jeg delt den inn i tre deler: Digitale kanaler og kundereisen Måling og analyse av deres trafikk SEO (Search Engine Optimizing) …