Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
Blogg E-varehandel Refleksjonsnotater

Refleksjonsnotat | E-varehandel

Nå er vi snart ferdig med fjerde faget dette semesteret, nemlig e-varehandel. Eksamens innleveringen nærmer seg med stormskritt og vi har kun siste finish igjen før den leveres. Jeg ønsker dermed å dele litt av mine tanker og opplevelser fra denne perioden. I dette faget har hovedoppgaven vært å opprette en nettbutikk og gjøre alt som følger med dette. Dette har vi gjort som gruppe, bestående av fem medlemmer. Vi har også jobbet sammen i Cecilie sin del av dette emnet og da det gikk så bra falt det naturlig å fortsette samarbeidet videre ut i neste fag. Planlegging av …

Blogg Refleksjonsnotater

Refleksjonsnotat | digital økonomi

Som dere vet er jeg student ved Høyskolen Kristiania. Denne våren trødde jeg inn i fjerde semesteret av min utdanning og har ett selvvalgt spennende fag. Faget jeg har valgt er Digital Markedsføring, som igjen er delt inn i ulike under fag. De fire første ukene av dette semesteret har vi hatt digital økonomi, sammen med foreleseren Arne Krokan. Arne er en dyktig foreleser, som har lært oss mye på kort tid. I dette innlegget vil jeg gjerne reflektere over denne delen av semesteret og i korte trekk forklare høydepunktene fra denne tiden. Den første ukenSemesteret fikk en pang start …