Vi har fått en utfordring fra vår foreleser Marius Vetaas Thomassen, nemlig en fiktivt jobbintervju. Stillingen vi skal søke på er markedsføringsspesialist for Amnesty International. For å kunne besvare denne oppgaven har jeg innhentet informasjon om virksomheten ut i fra deres egne kanaler, samt brukt den kunnskapen jeg hittil har tilegnet meg i faget digital markedsføring. Jeg har også satt en avgrensing til den jobben dem gjør i Norge. For å besvare denne casen på best mulig måte har jeg delt den inn i tre deler:

  1. Digitale kanaler og kundereisen
  2. Måling og analyse av deres trafikk
  3. SEO (Search Engine Optimizing)
Image of a yellow and black flag, featuring the Amnesty International logo, being waved.
Illustrasjonsfoto fra Amnesty sine sider

Om organisasjonen
Jeg vil starte med å fortelle litt om organisasjonen, hva dem står for og trekke frem noe av deres arbeid. Dette ville jeg selvsagt ikke startet med i ett eventuelt jobb intervju, men en god kandidat forbereder seg og innhenter informasjon om den arbeidsplassen man søker hos.

Amnesty International er en stor organisasjon som opererer på verdensbasis. Organisasjonen ble stiftet i 1961 og har menneskerettigheter som hovedfokus. Amnesty baserer seg på ideen om at du – uansett hvem du er – kan gjøre en forskjell. For når vi er mange som står sammen, kan vi endre verden (amnesty.no). Den dag i dag har organisasjonen omkring 7 millioner medlemmer fordelt på 150 land (wikipedia.no). Organisasjonen er mest kjent for å fremme LHBT, denne kampanjen går ut på at ingen skal bli diskriminert for hvem de er eller elsker. Selv om det er det dem er mest kjent for, er det kun en brøkdel av alle kampanjer dem driver den dag i dag. Er du interessert i å lese mer om deres arbeid? Det kan du gjør her.

1. Digitale kanaler og kundereisen
Ved å ta en titt på deres sosiale medier kanaler, ser vi at dem er veldig aktiv. Organisasjonen bruker deres kanaler til å spre viktige budskaper som opplyser deres følgere om viktig informasjon. Jeg ser også at en gjenganger i deres poster er oppfordringen til å dele innleggene deres videre, slik at informasjonen når flere mennesker. Organisasjonen er avhengig av at flest mulig deler deres innlegg slik at det skapes en økende bevissthet rundt de innleggene de deler, som igjen fører til at deres medlemsbasen øker. For desto flere som støtter deres organisasjon, desto mer arbeid kan dem utføre. Mye av deres arbeid er basert på underskriftskampanjer, for å lykkes med dette er dem avhengige av å skape engasjement rundt deres poster slik at det nåes ut til flest mulig mennesker.

Amnesty bruker sterke bilder for å fange oppmerksomheten og sanne historier. Dette vekker følelser i deres følgere og øker sjansen for at flere ønsker å støtte deres arbeid. For mange er det nemlig utenkelig at ikke alle har det like bra som vi har det i Norge. Bilder og videoer for å vise hvordan forholdene er i andre land, skaper både bevissthet og engasjement hos de fleste. Her starter allerede kundereisen. Ved å gjøre potensielle medlemmer oppmerksom på det som foregår rundt om i verden. Dette skaper interesse hos kunden slik at kunden oppsøker mer informasjon om organisasjonen. Når en kunde har sett hvordan arbeid dem utfører fører det til handling – de ønsker å bidra til deres arbeid. Denne kundereisen visualiseres i AIDA-modellen, denne modellen viser oss den mentale veien til kunden.

Illustrasjonsfoto fra Amnesty

2. Måling og analyse av trafikk
Det er mange ulike variabler som er viktig for organisasjonen å analysere. Innledningsvis skrev jeg at mye av deres arbeid baseres på underskriftskampanjer, dette vil dermed være en naturlig variabel å analysere. Er det nok til at arbeidet blir en suksesshistorie? Hvordan kan man skape mer engasjement for å øke engasjement? Da organisasjonen ikke får noe statlig støtte og er avhengig av deres medlemmer økonomisk, er donasjonene ett punkt som er viktig å følge med på. Dette fordi det kan gi en indikator på om ett fokusområde er å øke medlemmer eller ikke.

Som nevnt er organisasjonen avhengig av engasjement rundt deres arbeid. Jeg ville dermed først og fremt kartlagt de ulike målene rundt deres sosiale medier. Basert på disse målene ville jeg satt ulike OKR, slik at vi ikke mister fokus. Ut i fra dette er det lettere å forstå de analysene som vi skal gjennomføre. Mange plattformer har egne analyser innebygd i deres kanaler, eksempelvis Instagram. For den liten organisasjon hadde dette mest sannsynligvis vært nok. Allikevel anbefaler jeg å knytt alle de plattformer de opererer på (Instagram, Facebook, egne nettsider osv.) til Google Analytics. Grunnen til dette er enkel, her kan du samle alt du ønsker å måle i ett og samme program. Jeg vil dermed ikke utelukke analysene som Instagram gir oss, men det er lettere for en organisasjon av deres størrelse å samle alt da det er flere mennesker som trenger tilgang til samme informasjon.

3. SEO – Search Engine Optimizing
Som nevnt i ett tidligere innlegg er SEO utrolig viktig for alle virksomheter. Jeg vil derimot si at det er ekstra viktig for en organisasjon som Amnesty da dem er avhengig av bidragsytere. Det er trossalt donasjoner som gjør at dem kan drive organisasjonen på den måten dem gjør den dag i dag.
Ett raskt Google-søk viser meg at organisasjonen er godt synlig dersom man søker på selve navnet. Problemet her er at de fleste nye bidragsytere har enten hørt om organisasjonen, eller noe av deres pågående caser. Dersom jeg eksempelvis søker på menneskerettigheter eller pride er synligheten en annen. Ved å søke på menneskerettigheter kommer Amnesty på første side, men som det femte valget. Det er for så vidt ikke så dårlig, men ønsket er at de skal være øverst. Når jeg søker på pride, kommer organisasjonen ikke opp i det organiske søket. De kommer derimot opp helt nederst på første side med en betalt annonse.

Ved noen raske Google søk med ulike søkeord, ser jeg fort at så lenge man ikke bruker navnet til organisasjonen så dukker dem ikke opp øverst i organiske søk. Selv når man søker på pride-armbånd kommer dem verken opp i de øverste tre søkene eller på google-shopping. Her har organisasjonen en del forbedringspotensialer. Det er kun små endringer som skal til for å øke synligheten ved de ulike søkemotorene. Dette er ett punkt som er viktig å bruke tid på slik at deres potensielle bidragsytere finner frem til deres organisasjonen istedenfor deres konkurrenter. Her anbefaler jeg at organisasjonen bruker ulike SEO-verktøy for å øke deres synlighet. Siden google er den desidert største søkemotoren i Norden, anbefaler jeg å bruke Google Search Console. I tillegg til dette må de legge til enkle og gode søkeord, slik at brukere finner frem til deres organisasjon. Dette kan gjøre ved å bruke Google søketrender som viser deg hva brukere søker på, slik at du kan bruke de ordene på din nettside.

Relevante linker
Amnesty – Instagram
Amnesty – Facebook
Amnesty – Nettside

Referanseliste
Amnesty -“Om Amnesty” 02.06.21
Store Norske Leksikon. “AIDA-modellen” 16.07.20
Wikipedia – “Amnesty International” 02.06.2

You might also enjoy:

1 Comment

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *