At sosiale medier spiller en viktig rolle i vår hver dag og generelt i samfunnet, er det ingen tvil om. Mange vil nok føle at det gjør kommunikasjon lettere og at det i bunn og grunn bare er positivt. Men er det egentlig det? Er det positivt at hvem som helst kan nå ut til omtrent hele verden på en og samme tid? Vi er mer oppdater om hva som skjer rundt om i verden enn noen gang. Den negative siden med denne digitale globaliseringen er når mennesker med samme mening og synspunkter danner egne grupper – filterbobler er begrepet vi bruker for det. Dette kan på mange måter være positivt, med mindre de gruppene som dannes involverer ekstremister i sitt synspunkt.

De aller fleste av oss er inne i en form for filterboble. Ved hjelp av algoritmer blir den informasjonen vi får på internett systematisk og individuelt tilpasset til vår behov. Dette kan føre til enerettighet og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper (SNL.no). Enkelt forklart bestemmer den filterboblen vi er i hvilken informasjon vi får på internett. Ett ekkokammer er en forsterkning av dette som vi kan sammenligne med ett digitalt rom brukeren befinner seg i. Dette rommet involverer andre mennesker som deler den meningen du har og gjerne bekrefter at denne tankegangen er helt riktig. Det blir som en ekko av dine tanker uten noen andre perspektiv. Disse kamre er med på forsterke tanker og kan i verste fall få kritiske konsekvenser for vårt samfunn. Noe den fikk i aller høyeste grad 6. Januar dette året.

Tiden før angrepet
Det er nok kjent for det fleste at Trump har oppdatert sin Twitter konto flittig de siste årene, og valget var ingen unntak. Det er mange som er av oppfatning at Trump hadde skapt et klima for vold og uro ved sine mange oppfordringer om store protester den 06. januar (NRK.no).
Det hele startet når Joe Biden vant valget i USA i slutten av 2020. Donald Trump referer til dette som det stjålne valget. Han er overbevist over at valget er rigget og at han er den eneste som er rett vinner i dette valget. Rundt denne tiden postet han mange ulike meldinger på Twitter, alle hadde samme betydning: han oppmuntret til demonstrasjoner, og oppfordret sine tilhengere til å møte opp i Washington DC. Trump publiserte flere innlegg og videoer der han beskriver at poltikken er korrupt og at man ikke kan stole på myndighetene. Senere publiserte han en video med budskapet at en demonstrasjon i Washington den 6.januar kan bli den største dagen i Washingtons historie og han skulle være tilstede (NRK.no.)

Bilde lånt fra nrk

Som tidligere nevnt kan ett ekkokammer ha alvorlige konsekvenser. Algoritmene gjør at brukeren får innhold som reflekterer og forsterker deres tanker. Denne informasjonen kan det både være sannhet og usannhet i. At Trump sine tilhengere befant seg i ett kammer på dette tidspunktet, er det ingen tvil om. Så når deres forbilde oppfordret til å demonstrere grunnet ett stjålet valg, var det nettopp det dem gjorde. Kammeret gjorde at deres tanker og syn på valget ble forsterket. I tillegg til at Trump oppfordret til vold og demonstrasjoner, gjorde at oppførselen deres ble godkjent av den personen de så mest opptil.

I ukene som kommer forsetter Trump og sine tilhengere å fyre opp hverandre i sosiale medier. Budskapet om at demonstrasjonen hadde spredd seg som ild i tørt gress blant ekstremistene. Onsdag 6.januar besto av demonstrasjoner, kaos og vold. Flere av Trump supportene hadde fått for seg at dersom de stormet kongressen så ville valget avsluttes og Trump ville få beholde sin plass som president. Denne informasjonen var selvfølgelig ikke sant, men for dem som var så dypt inn i ett ekkokammer virket denne informasjonen som den eneste sannheten. Her igjen ser vi hvor alvorlig en situasjon kan bli, dersom man ikke er klar over hvilket kammer man befinner seg i. Folkemassen som samlet seg utenfor kongressen var av stor omfang og med tiden som gikk mistet politiet kontroll på folkemengden. Menneskene stormet kongressen og utøvde vold mot alle som kom i veien for dem.

Permanent utestengelse fra Twitter
Oppførselen til Trump, det han delte og usannheter han spredde i sosiale medier førte til at plattformen valgte å permanent utestenge han. Han sine tilhengere tolket dette som at til og med sosiale medier er korrupte. Mens flere andre er glad for at denne avgjørelsen ble tatt. For stormingen av kongressen er bare en av mange situasjoner Trump har på samvittigheten. Ett annet eksempel er når han oppfordret til krig med Nord Korea og utfordret deres leder Kim Jong-un til en atomkrig via ulike Twitter meldinger.

Konklusjon
Sosiale medier og ekkokamre kan lett ta en situasjon ut av kontekst. Det kan også påvirke mennesker som allerede har en negativ oppfatning av en situasjon til å ta avgjørelser dem muligens ikke hadde gjort dersom man ikke er i ett kammer som sier deg at den oppførselen er helt greit. Radikale, ekstreme ideer og oppførsel blir enkelt forsterket, noe som kan føre til alvorlige sitasjoner som stormingen av kongressen.

Referanseliste
NRK. “Slik mobiliserte trump sine tilhengere for opptøyene.” Oppdatert: 08.01.21

You might also enjoy:

2 Comments

  1. Hei Kiki!

    Flott oppsummering av hendelsen. Fint at du også redegjør for relevant fagtema som ekkokammer og filterbobler. Du skriver allerede veldig godt, så jeg savnet å lese flere spesifikke eksempler i forbindelse med hendelsesforløpet og ekkokamre. Her er begreper som fake news og QAnon relevant.

    Tips:
    – Korrekt kildehenvisning. Jeg ser du har referert til nrk.no i løpende tekst. Det er bra du refererer til kilder, men husk altså at disse kildene har forfattere. Korrekt kildehenvisning i denne kontekst vil altså ikke være nrk.no, men etternavn (på forfatter) + årstall.

    Godt skrevet!

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *