IKEA er en internasjonal markedsledende møbelkjede. Den svenske virksomheten ble grunnlagt i 1943 av Ingvard Kamprad (IKEA.no) Det ble startet opp som ett postordrefirma hjemme hos grunnleggeren. Den dag i dag er IKEA mest kjent for sine kjøttboller og uendelige utvalg innenfor hjemmeinnredning. Selv om det har skjedd en stor endring siden oppstart, viser dem fortsatt til den samme visjonen siden start: “å skape en bedre hverdag for de mange menneskene” (IKEA.no) De hevder å ville skape en bedre hverdag, men gjør dem det med ett bærekraftperspektiv? I dette innlegget vil jeg se litt nærmere på nettopp dette. For gjør IKEA de nødvendige endringene, for at vi skal få en klimapositiv verden å leve i?

Bærekraft, hva er egentlig det?
Det er fortiden mye snakk om bærekraftige utviklinger, og hvordan vi er nødt til å ta vare på naturen og klimaet for det er for sent. men hva er egentlig begrepet bærekraft? Definisjonen av bærekraft er som følgende: en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov (SNL.no). Vi mennesker er nødt til å endre på våre holdninger og adferd for å hindre at klimeutviklingene forsetter i en negativ retning, og sørge for en mer bærekraftig fremtig. For at dette skal være gjennomførbart er vi avhengig av store virksomheter som IKEA, til å vise en reell endring.

pexels.com

IKEA sine bærekraftsmål for 2030
På deres nettsider viser virksomheten til store ambisjoner for å gjøre en endring. Sammen med medarbeidere, kunder og samarbeidsparter globalt ønsker virksomheten å bekjempe klimaendringene, overforbruk og ulikheter (IKEA.no) De har satt ett mål om å endre en rekke ulike ting innenfor deres verdikjede de kommende årene. Hovedfokuset ligger på tre områder:

1. Inspirere og hjelpe over en milliard mennesker til en sunn og bærekraftig livsstil
Virksomheten ønsker å gjøre en rekke endringer innenfor deres virksomhet som påvirker forbrukeren til å ta bærekraftige avgjørelser. Dette kaller vi også for nudging – dulte ett menneske i riktig retning uten å gripe inn i menneskets valgfrihet (Simonsen, 2017). Allerede i 2015 byttet dem ut hele lyssortimentet fra halogen til LED som er ett mer bærekraftig alternativ. Virksomheten har også fjernet all engangsplast fra deres hyller og bomullen kommer utelukkende fra bærekraftige kilder. Selv om dem allerede har gjort en del tiltak, er det fortsatt flere punkt på listen som ikke er krysset av enda. Eksempelvis ønsker virksomheten å få ned mengden avfall som kastes. Ett tiltak her er å kjøpe tilbake IKEA møbler, og gi dem ett nytt liv. IKEA ønsker også at innen 2030 skal alle deres produkter være laget av fornybare eller resirkulerte materialer (Ikea.no 2021).

2. Bli klimapositive og fornye ressurser
Virksomheten skriver på deres nettsider av dem ønsker å foreta en radikal endring i hele forsyningskjede. Dette gjenspeiler seg i at dem allerede tilbake i 2009 har investert i sol- og vindkraft på deres bygninger. Dette har resultert i at deres bygninger produserer mer energi enn det dem forbruker. Dette tiltaket gjelder kun deres egne bygninger, men i løpet av 2030 viser dem til ett ønske om at alle aspekter skal være forsynt av 100% fornybar energi (Ikea.no 2021). Dem viser også til at dem ønsker å ha en tydeligere stemme for positive endringer, i samarbeid med næringslivet og offentlige, og frivillige organisasjoner (Ikea.no, 2021)

3. Rettferdige og likestilte alle i IKEAs verdikjede
Urett har vært ett problem i mange år. Det er mange virksomheter som tar i bruk arbeidskraft i utlandet som ikke har det samme regelverket som vi har i Norge. På denne måten kan en virksomhet fremstille seg som grønn, men bak kulissene jobber det arbeidere under dårlige forhold. Jeg er glad for å se at IKEA i 2001 innførte etiske retningslinjer for alle deres leverandører. Dette vil si at vi med sikkerhet kan si at det ikke er dårlige arbeidsforhold i noen av leddene i deres virksomhet. IKEA har inngått ett samarbeid med en rekke organisasjoner, for å forbedre retninglinjer i en mange land. Selv om det kan virke som om dem allerede har gjort nok, er det fortsatt en del dem ønsker å endre. Eksempelvis har IKEA en visjon om at alle varehus i alle land skal bestå av full likestilling. Dette betyr i praksis at alle avdelinger på alle nivåer skal bestå av 50-50 kjønnsbalanse samtidig som det også er rettet ett fokus på lik lønn (ikea.no, 2021).

Så, er IKEA en bærekraftig virksomhet?
Vi kan se at virksomheten oppriktig ønsker å gjøre en forskjell. Dem har de seneste årene gjort en rekke tiltak, og viser til enorme visjoner om hvordan fremtiden kan bli. Jeg vil absolutt si at IKEA er på vei til å bli en bærekraftig virksomhet. Vi kan så absolutt si at IKEA er en virksomhet som tar bærekraft på alvor. Selv om dem ikke er i mål enda, har dem visjonen og ideene på plass for å ta en bærekraftig utvikling.

Kilder
Bilde: pexels.com
Ikea.com 2021. “Om oss”
Ikea.com. 2021. “Bærekrafts målene våre.”
Simonsen, Caroline D. Ditlev. 2017. “Dulting – endringer i bærekraftig retning med god endringsledelse” Magma.no
SNL.no. 2021. “bærekraftig utvikling”

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *