I forrige innlegg forklarte jeg i korte trekk hva kunstig intelligens er, og ett fåtall området det blir brukt til i dag. I dette innlegget har jeg lyst å gå mer inn på dette temaet, samt gå litt i dybden på de sosiale konsekvenser kunstig intelligens fører med seg.

Fjerner eller skaper kunstig intelligens arbeidsplasser?
De aller fleste som hører at det er en robot som kommer på arbeidsplassen, tenker med engang at de kommer til å overta alle arbeidsplasser. Det har nemlig blitt en allmenn oppfatning at kunstig intelligens og roboter er ut etter alle jobber. Dette er ikke nødvendigvis sant, men veldig forståelig at mennesker er redd for nettopp dette. Professor Morten Goodwin på sin side hevder i en artikkel at dette ikke er tilfellet, men at det heller skaper nye arbeidsplasser. Han mener at jobber kommer til å forsvinne, men den nye teknologien og utviklingen åpner for nye jobber. Dette er en spennende utvikling og videre i dette innlegget vil jeg gå nærmere inn på nettopp dette. For fjerner eller skaper kunstig intelligens egentlig arbeidsplasser?

Arbeidsplasser som ikke eksiterer om noen år
I 2017 publiserte dagsavisen en artikkel som omhandler nettopp dette, arbeidsplasser i fremtiden. I denne artikkelen leser vi om flere store aktører som mener at mange arbeidsplasser kommer til å gå tapt de neste årene. Antall arbeidsplasser som kommer til å bli påvirker, er selvsagt avhengig av hvilken bransje og vil dermed variere veldig. Norges google sjef Jan Grønbech har tidligere sagt at han mener 2 milliarder arbeidsplasser kommer til å gå tapt på grunn av økingen i kunstig intelligens. Grønbech har lite tro til at vi trenger eiendomsmeglere, piloter, regnskapsførere og sjåfører i fremtiden (Grønbech, 2017) . Da dette er jobber som enkelt kan byttes ut med en maskindrevet data. La meg gå litt nærmere inn på dette med eiendomsmegling og hvordan dette er en jobb som blir påvirker at kunstig intelligens. Alt vi mennesker gjør, eller søker opp på telefonen blir lagret. Ut i fra dette er det enkelt for en maskin å samle inne alle dataspor ett menneske etterlater seg. Med denne informasjonen er det igjen enkelt å finne en bolig som vedkommende mest trolig kommer til å like. Alt dette kan altså skje uten at vi trenger en eiendomsmegler. Ett annet eksempel som kommer fram i artikkelen fra dagsavisen er finansselskapet Golden Sachs. Denne bedriften har over en lengre periode omorganisert hele virksomheten, for å effektivisere alle prosesser internt. Resultatene av denne forskningen viste seg å være imponerende. Golden Sachs klarte å halvere arbeidsmengden! Dette viser oss at ved å implementere kunstig intelligens og bruke datadrevet arbeidskraft kan vi både effektivisere og synke utgiftene til denne virksomheten drastisk.

aiiottalk.com

Transportbransjen i faresonen
En annen bransje som blir påvirket av utviklingen av kunstig intelligens er transportbransjen. Vi har de seneste årene sett drastiske endringer på kjøretøy. I denne utviklingen ser vi at det er flere biler som har kommet langt, og som ikke er langt unna å ha kjøretøy som er selvdrevet. Det merket som kommer nærmest i denne utviklingen er Tesla. Tesla har utviklet avanserte sensorer og kameraer som fører til at deres nyeste modeller har en autopilot funksjon. Autopilot funksjonen er fortsatt relativt nytt og i dagens situasjon er det ikke utviklet nok til å kjøre helt på egenhånd. Tesla har gått ut med at de har en splitter ny programvare klar der de lover selvkjøring i nærmeste fremtid (Moberg 2020). Det er derimot ulike andre virksomheter som har implementer dette i deres bedrift, og som tester ut hvordan dem kan gjøre sine kjøretøy hel automatiske som ikke krever en sjåfør til deres kjøretøy. Eksempelvis har Ruter siden 2019 hatt ett pågående prosjekt der de har hatt flere linjer med selvkjørende kjøretøy i hovedstadsregionen (Ruter, 2019). Dette er fortsatt ett veldig fersk prosjekt som har som formål å introdusere og lære teknologien omgivelsene, trafikken og deres kunder. I USA finnes det allerede flere virksomheter som har implementert robotiserte selvkjørende kjøretøy som leverer og leverer varer på døren uten menneskelig kontakt. De største innenfor sitt felt er Nuro, Amazon, Starship Technologies, eliport, AutoX, robomart og Postmates. Om du synes dette er interessant kan du lese mer om det i denne artikkelen.

Kunstig intelligens som konkurranse fortrinn
Som du sikkert har fått ett inntrykk av nå gir kunstig intelligens utrolig mange fordeler, samtidig som det selvfølgelig også medfører at en del arbeidsplasser ikke blir gjort av menneskelig kraft i fremtiden. Ett godt eksempel på en virksomhet som virkelig har imponert og tatt kunstig intelligens til nye revolusjonerende høyder er Amazon. Virksomheten gir kundene sine ulike nettbaserte tjenester, de er mest kjent for deres nettside som selger kundene omtrent alt dem kunne tenke seg i USA med en leveringstid som er raskere enn noen andre på markedet. I 2016 implementerte dem Amazon Go, dette er en mat butikk uten ansatte og uten fysisk kasse. I videoen nedenfor kan du se hvordan dette virker (Amazon 2016). Den dag i dag finnes det 26 slike butikker, fordelt på 4 storbyer i USA.

Nye arbeidsplasser
At kunstig intelligens har en stor innvirkning på arbeidslivet, er det ingen tvil om. Det er der i mot ikke kun arbeidsplasser som kommer til å gå tapt, det vil også skape nye arbeidsplasser. Analyseselskapet Gartner hevder allerede tilbake i 2017 at det vil gå tapt 1,8 millioner jobber, mens kunstig intelligens vil skape 2,3 millioner jobber (Lekanger 2017). Som du ser er det ufattelig mange arbeidsplasser som blir skapt via den nye teknologien. Jeg lyst å gå inn på tre ulike arbeidsplasser som blir skapt av denne nye teknologien. Nemlig trenere, analytikere og forvaltere. Tore Berntsen skriver i en artikkel om disse tre jobbene. For at maskiner skal ha muligheten til å gjennomføre de jobbene de tar over, trenger dem en trener. Dette er en person som gir maskinen opplæring i hvordan de ulike oppgavene skal utføres. Dette er en viktig jobb, både for at dette i det hele tatt skal kunne gjennomføres men også for at feil oppdages tidsnok slik at det kan utbedres. For at de ulike virksomheter skal ha muligheten til å implementere kunstig intelligens, må de en forståelse for hvordan disse maskinene fungerer. For å forklare og gi virksomheten den riktige kunnskapen som kreves for å forstå den nye teknologien, brukes det en rådgiver. Den nye teknologien må både sikres og videreutvikles i henhold til markeds behov. For at det skal skje brukes det en forvalter.

Konklusjon
Kunstig intelligens er ett omfattende tema, der mange har ulike meninger. vi ser at det er mange arbeidsplasser og arbeidsoppgaver som kommer til å erstattes med kunstig intelligens. Samtidig ser vi også at kunstig intelligens ikke bare har negative sider. Det skaper også nye arbeidsplasser, og gir en høy grad av effektivisering i de fleste virksomheter som tar i bruk teknologien. Selv om teknologien har vært på markedet i mange år, er det fortsatt i en utviklingsfase, som er langt i fra ferdig utviklet. Jeg synes selv at dette er en spennende utvikling, der kreativiteten kun setter en hinder i hvilken grad det kommer til å utvikles. Jeg har full forståelse for den eldre generasjonen som synes det er vanskelig å følge med i utviklingen. Selv om utviklingen skjer gradvis, tror jeg min generasjon har en fordel som bruker mye av den nye teknologien i det vår hverdag.

Kilder
Alistair Charlton (2020) Robotic delivery, Gearbrain.com
Amazon.com – about amazon
Amazon.com – amazon go
Atle Christiansen (2020), kunstig intelligens tar ikke jobbene, forskning.no
Christopher Vonheim (2017), kunstig intelligens inntar arbeidsmarkedet, dagsavisen.no
Knut Lekanger (2017), kunstig intelligens skaper jobber, digi.no
Knut Moberg (2020), Tesla med ny programvare, motor.no
Ruter, selvkjørende busser, Ruter.no
Tore Berntsen (2019), nye jobber skapes av kunstig intelligens, markedspartner.no

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *