Dette er mitt andre innlegg her på siden, og det er høyt på tide å introdusere meg selv. Mitt navn er Kiki, jeg er 24 år og går på Høyskolen Kristiania. Her studerer jeg markedsføring og salgsledelse, som har ett større fokus på bedriftsmarkedet enn kundemarkedet. Jeg er nå kommet til fjerde semester, og denne våren har vi valg fag der jeg har lagt mitt valg på digitalmarkedsføring. Om du vil lese mer om hvem jeg er finner du det her.

Faget digitalmarkedsføring er inndelt i fire ulike bolker, med ulike faglærere. Vi starter faget med digital økonomi, som blir undervist av Arne Krokan. Videre i semesteret skal vi innom tre andre fag, sosial kommunikasjon, e-varehandel og digital markedsføring.

I første forelesning blir vi kjent med Marianne Hagelia som gjesteforeleser. Dette er en dame som kan mye og som sitter på mye kunnskap. I denne leksjonen forteller hun oss om studieteknikk, og gir oss tips og triks til hvordan man tilegner seg pensum på best mulig måte. I dette innlegget er det nettopp det jeg har lyst å gå litt dypere innpå. For hva er vell bedre enn å starte ett semester med god studieteknikk i bunn?

Hva er studieteknikk?
Definisjonen av studieteknikk er ulike arbeidsformer og teknikker som man benytter for å effektivisere og optimalisere læring. De fleste mennesker bruker en form for studieteknikk. Om det enten er å huske det som har blitt sagt i en forelesning, eller om man skal huske en tekst for ett møte man skal gi. Vi kan på mange måter si at studieteknikk har utviklet seg i tråd med digitaliseringen. De seneste årene har det blitt mer vanlig å skrive sine notater fra forelesningen på data kontra papir. Det er nettopp dette Marianne har fordypet seg i, den digitale studieteknikken.

Viktigheten av god studieteknikk
Innledningsvis forteller Marianne oss at studieteknikk har blitt forsømt i skolen. Mange har i tillegg med seg studieteknikken fra før det digitale kom på banen. Dette fører til at de aller fleste som har en studieteknikk, ikke bruker den til det optimale i forhold til at det meste den dag i dag er digitalt. Det vil dermed ikke si at vi skal slutte å notere på papir. Marianne forteller oss at det finnes mange ulike studieteknikker, og den teknikken som fungerer for deg fungerer ikke nødvendigvis for en annen. Uansett hvordan studieteknikk du bruker, er vi nødt til å arbeide med våre notater for å huske dem. Undersøkelser viser at man av en forelesning kun husker 10% av det lærer prøver å formidle. I tillegg til dette har vi det vi kaller for glemselskurve også kalt for forgetting curve på engelsk. Dette er en modell som viser hvor lenge man normalt sett husker på noe, som er illustrert rett under her. Her ser vi at uten repetisjon, vil det man ha lært forsvinne. Dersom vi repeterer informasjonen, vil det være en større mulighet for å huske mer av den opprinnelige informasjonen man ønsker å huske. Denne kurven viser oss hvor viktig det er med en god studieteknikk slik at vi kan flate ut kurven som du ser nedenfor.

easy.generator.com

Digital studieteknikk
De aller fleste bruker digitale plattformer for å notere. At den digitale verden er kommet for å bli, er det ingen tvil om. Dermed er det viktig at vi tar i bruk de ulike digitale verktøyene som finnes, slik at det kan hjelpe oss til å bli bedre og ikke minst huske mer over lengre tid. Det finnes mange ulike plattformer og verktøy som er designet nettopp for dette formålet. Her er det viktig at du finner en som du liker å jobbe med. Selv bruker jeg OneNote og er veldig fornøyd med oppsettet her. Det fine med OneNote er at man kan ha ulike bøker som deles inn i ulike inndelinger som igjen har ulike under faner. En annen ting som er fint med dette programmer er at man har en god søkefunksjon som gjør at jeg alltid finner tilbake til det jeg har skrevet. Når man har notater på papir kan det være en utfordring å finne tilbake til nettopp det notatet som man leter etter. Som jeg nevnte innledningsvis er det viktig å gå gjennom sine notater for å huske dem og flate ut glemsels kurven. Ett tips Marianne kommer med er å notere på papir i første omgang. Dette da hun nevner at undersøkelser sier at ved å notere for hånd bruker man hodet mer og er det større sjans for å huske det du har notert. Samtidig som man noterer på papir er det viktig å lagre sine notater digitalt. Ved å arbeide med sine analoge notater og føre dem inn i eksempelvis OneNote, jobber man med samme stoffet to ganger og øker sjansen for å huske det.

Tips!
Finn en studieteknikk som passer deg, gjerne en som gjør at du går gjennom de samme notatene flere ganger slik at du husker det bedre. Få det digitalt! Har du det digitalt så mister du deg ikke, og har det tilgjengelig fra ulike hold.Kilder
digitalstudieteknikk (10.01.21)
easygenerator.com – bilde (10.01.21)

You might also enjoy:

1 Comment

Leave a Reply to Stine Sauro Hellsten Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *