I dagens forelesning forteller Arne oss om maskiner, kunstig intelligens og la fram en problemstilling; kommer roboter kommer til å overta våre jobber? I dette innlegget ønsker jeg å gå litt nærmere inn på nettopp dette, samtidig som jeg ønsker å fortelle deg om en artikkel jeg kom over som vekket min interesse.

Hva er kunstig intelligens?
Den enkle forklaringen er maskinlæring. Det vil si når en maskin har evnen til å tilegne seg nye ting utover det den er programmert til å gjøre i utgangspunktet. Kunstig intelligens, også forkortet til AI (artificial intelligence) har eksistert i mange år, eksempelvis i mobil telefoner. Det er der i mot ikke før de seneste årene at vi har sett at dette har blitt flittigere brukt i dagligdagse ting som droner og selvkjørende biler. Ett annet eksempel på hvor KI har blitt brukt i mange år er sykehus. Sykehus rundt om i verden bruker kunstig intelligens til å støtte opp under operasjoner, finne riktig pasient info som igjen kan føre til at det kan settes en diagnose uten en lege tilstede. I 2018 var det en 19 år gammel gutt som lå i koma, legene hadde gitt han dårlige prognoser og fortalt familien at de beste er å avslutte behandlingen. En AI maskin fikk de samme prøvene, men kom frem til ett annet svar. Den mente at gutten hadde gode prognoser og mirakuløst våknet gutten av koma. Dette viste forskere at AI maskiner kan se ting som er usynlig for det menneskelige øyet.

Roboter
Roboter blir lært opp av kunstig intelligens, og har i mange år blitt brukt i fabrikker slik at en del jobber blir digitalisert. For bedriften gir dette mange fordeler, det er i høy grad effektiviserende og minsker en del risikoer som menneskelig kraft fører med seg. I de senere årene har flere og flere jobber blitt tatt over av roboter. Dette gjør selvfølgelig at mange frykter for sine jobber, noe som er forståelig. Jeg kommer til å skrive mer om de sosiale konsekvensene roboter og kunstig intelligens medfører i neste innlegg.

Robothunder som en del av fremtidens krigføring
Noe av det som vekker interessen hos meg er utviklingen av robothunder. Her har det vært en stor utvikling de siste årene, og har gradvis blitt implementert i ulike bedrifter og bransjen. Militæret bruker robothunder, til å gjøre ulike handlinger. I en artikkel fra forsvaretsforum kan vi lese om hvordan denne type robot blir brukt i militæret. Robotene er designet for å bidra i blant annet etterretning-, overvåknings- og reknogiseringsoppdrag. Eksempelvis blir robotene sendt ut i ett krigsområde for å kartlegge og oppdage trusler før menneskelige styrker blir sendt ut (Louise Thommesen, 2020).

Kilder
Legene sa nei ai dataene sa ja, så våknet koma pasienten – Dagbladet 09.11.18
forsvaretsforum.no – 10. september 2020

You might also enjoy:

1 Comment

  1. Hei Kiki!
    Dette var et fint og interessant innlegg. Du har en veldig fin struktur, og skriver godt! 🙂
    For å pirke litt ser jeg at du har kildeliste nederst, hvilket er bra og riktig! Likevel er det også veldig fint hvis du kan kildehenvise enda mer i løpende tekst også, for eksempel når du nevner roboter og andre eksempler, så er det fint å lage en hyperlink til de. Innlegget kunne også med fordel vært lengre og enda mer utdypet.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *